Högtidssammankomst/Comm. meeting 2019

Akademisammankomst

Högtidssammankomst/Comm. meeting 2019 Mer information

Akademiens 207:e högtidssammankomst, för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 207th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/The pictures below are free to use, but state

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Senaste uppdatering/Latest update: 13 Feb 13:15.