Agrarhistoria på många sätt


28 studier om människan och jorden.

Antologin, skriven av 31 författare med varierad vetenskaplig bakgrund, ökar vår kunskap om jorden, djuren och redskapen. Här speglas även sociala, kulturella och politiska förhållanden som påverkat jordbruket från medeltid till nutid. De mest skiftande och överraskande källor kommer till användning. Boken är tillägnad professor Janken Myrdal, Avdelningen för agrarhistoria vid SLU, agrarhistoriens främste representant i landet.

Redaktör Britt Liljewall.