Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Rundabordsmöte

Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Diskussion om skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) bjuder härmed in dig till en diskussion om den nya rapporten Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests, som behandlar några viktiga aspekter av skogens roll när det gäller klimat och hållbarhet i Europas skogar. Den har tagits fram av European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), som utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. EASAC:s uppgift är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor.

Rapportens syfte är att ge inspel till den policydiskussion om skogen roll som pågår inom EU-kommissionen och nationellt i olika länder. Den ska även bidra till IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Changes) arbete med långsiktiga strategier inom LULUC-området. Innehållet i rapporten har redan väckt diskussion på grund av att en del av dess slutsatser ansetts vara kontroversiella i vissa läger. Avsikten med mötet är dels att föra en inledande diskussion om dessa viktiga frågor, dels att förbereda för en större konferens senare under hösten med en bredare publik.

Denna inbjudan går ut till en begränsad grupp beslutsfattare och experter. Mötet inleds med att några av författarna och deltagarna i EASAC:s expertgrupp presenterar sina viktigaste slutsatser. Därefter vidtar diskussionen, som sedan tas till utgångspunkt för att fastställa mål och målgrupp för den större konferensen. Förhoppningen är att konferensen ska leda till en ökad samsyn inom området och – i den mån samsyn inte kan uppnås – ett klargörande inom vilket område olika uppfattningar råder och vilka åtgärder som kan föreslås för att klargöra dessa frågor.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…