Hållbara affärsmodeller för svensk mat

Rundabordsmöte

Vad uppskattas kostnaden bli för en grön omställning, vad innebär detta för primärproducenten och hur kommer för matpriset för konsument att påverkas? Nya affärsmodeller ses som en del av lösningen, men hur ser dessa ut? Detta rundabordssamtal belyser ett antal svåra frågeställningar och inbjuder till dialog kring möjliga lösningar.

Endast för särskilt inbjudna.

 


Hållbara affärsmodeller för svensk mat Mer information
Mer information

För att kunna ställa om till en hållbar matproduktion behöver vi förstå hur dagens klimatavtryck fördelar sig över hela livsmedelskedjan. Vi behöver också insikt om hur svensk produktion står sig i jämförelse med mat som produceras i andra länder och vilka kostnader som väntas uppstå och var.

Rundabordssamtal på temat ’hållbara affärsmodeller för svensk mat’ arrangeras av KSLA:s kommitté för Hållbar matproduktion och -konsumtion och riktar sig till särskilt inbjudna som en förberedelse inför ett kommande seminarium.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…