KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet

Akademisammankomst

KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet Mer information
Mer information

 

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet

Den 19 februari samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ett programråd för det nationella skogsprogrammet. Med detta startade också arbetet med att utveckla skogens roll för en växande bioekonomi på allvar.

Ministern vill ta ett brett grepp över skogen som naturresurs. Aldrig har utmaningarna, men inte heller möjligheterna, varit större. Med hjälp av en strukturerad dialogprocess hoppas regeringen att konkreta förslag på hur skogen kan bidra till bioekonomin ska växa fram.

Vid denna sammankomst kommer ett antal företrädare för skogssektorn och naturvården att presentera hur de tycker att arbetet med ett nationellt skogsprogram ska organiseras och hur processen ska bedrivas. Vi avsätter också rejält med tid för att deltagarna på sammankomsten ska kunna komma med egna inspel i denna så viktiga fråga för skogens framtida nyttjande.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan