Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

Rundabordsmöte

Myndigheter har en nyckelroll i detta sammanhang. KSLA:s Forskningsutskott bjuder därför in till ett samtal kring sektorsmyndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet. Fokus för samtalet är frågor med koppling till klimat och sårbarhet. Hur inverkar ny kunskap om klimat och sårbarhet på politikens inriktning inom de gröna näringarna med nationella och internationella policys och därmed regeringens uppdrag till sektorsmyndigheterna?

För särskilt inbjudna.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet Mer information
Mer information

Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner. Exempel på frågor som vi är intresserade av att samtala om är:

  • Mottagarkapacitet och implementering av ny kunskap hos myndigheter
  • Förändringsbenägenhet och förmåga till omställning
  • Hur ny kunskap kan genereras genom myndigheternas verksamhet
  • Stärkt dialog kring forskningsbehov med den nationella politiken, finansiärer och forskare men även i internationella forum.

Syftet med mötet är att skapa en bild av nuläge, identifiera områden som behöver stärkas för att öka omställningstakten och på vilket sätt skulle det behöva ske?


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…