Skogsnäring på frammarsch

Seminarium

Skogsnäring på frammarsch Mer information
Mer information

Skogsnäring på frammarsch

Skogens nya och gamla produkter får viktiga roller i den framtida bioekonomin. Skogen och den befintliga industrin ger förutsättningar för mångbruk och helt nya produkter i många branscher, förbättrade kretslopp och bidrar till en bättre klimatsituation.

Flera framtidsinriktade program syftar till att stärka skogsnäringens frammarsch. IVA:s Innovation i Skogsnäringen och regeringens Nationella Skogsprogram är två viktiga exempel där många intressenter är involverade.

Arbetet i dessa står i centrum för seminariet som arrangeras av IVA:s avdelning för Skogsnäringens teknik och KSLA:s Skogsavdelning.

Elisabeth Backteman, ansvarig för regeringens Nationella Skogsprogram Innovation i Skogsnäringen, och Olof Persson, styrgruppsordförande för Innovation i Skogsnäringen, presenterar syfte, mål och förväntade resultat för respektive program.

Projektledarna Agnetha Alriksson, Näringsdepartementet, och Mats Johnsson, IVA, redogör för vilka möjligheter för skogsnäringen som nya omvärldsanalyser pekar på och resultaten i programmen hittills.

En panel bestående av representanter från byggsektorn, skogsnäringen, miljö- och energisidan inleder diskussionen om hur resultaten kan användas och omsättas i praktisk handling.

Eva Färnstrand leder seminariet.

För mer information och anmälan, se denna länk.

Anmälan senast 11 april.

Webbsänds!


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…