Skogsnäringens värdekedjor

Seminarium

Skogsnäringens värdekedjor Mer information
Mer information

Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden

De flesta är övertygade om att skogsnäringen har mycket mer att ge, men för detta krävs värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka möjligheterna har en grupp med koppling till IVA och KSLA (Kommittén för skoglig teknik och logistik) fört rundabordssamtal om skogs-näringens värdekedjor. Centrala frågeställningar har varit hur befintliga värdekedjor fungerar och kan utvecklas samt hur nya kan skapas.

Vid detta seminarium, som arrangeras i samarbete med IVA Avd. VIII, redovisas resultaten från det arbetet. Seminariet tar upp skogsnäringens situation, värdekedjebegreppet och möjligheter att utveckla samt ta fram nya produkter ur skogsråvara. Vi kommer även att redogöra för hur man i Kanada på ett ambitiöst sätt angripit dessa frågor.

Avslutningsvis vill vi diskutera hur arbetet kan drivas vidare, på vilken nivå, med vilka aktörer och med vilken finansiering.

Seminariet vänder sig till alla som vill bidra till utvecklingen av skogsnäringens värdekedjor; företrädare för industri och skogsbruk, energiföretag, FoU-organisationer, forskningsfinansiärer och beslutsfattare.

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…