Tore Wretman-dagen

Seminarium

Välkommen till årets Tore Wretman-dag på KSLA med seminarium och samtal om mat och måltidsforskning! Ett samarrangemang mellan Måltidsakademien, Gastronomiska Akademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Tore Wretman-dagen Mer information
Mer information

Syftet med seminariet är att samla forskare inom området måltidsrelaterad forskning och att fungera som en plattform för ett aktivt svenskt måltidsforskningsnätverk med ett årligen återkommande möte. Vid seminariet ges möjlighet att presentera ny och pågående forskning.

Förmiddagen ägnas åt blandade forskningsämnen, på eftermiddagen ägnas tiden åt OFFENTLIG GASTRONOMI. Registrering, kaffe/te och smörgås från kl 08.30, lunch kl 12.00–13.00 och middag kl 17.30.

ABSTRACT
Intresserade forskare med anknytning till måltidsforskning inbjuds att skicka in abstract, senast 1 oktober.
Seminariet kommer att hållas på plats, ingen zoom. Posterpresentation är möjlig.

ANMÄLAN & AVGIFT
Anmälan till seminariet skickas senast 10 oktober, föreläsares anmälan med abstract (max 500 ord) senast 1 oktober till Sissela Lundberg

Seminarieavgift 900:- (inklusive måltider) betalas in till Måltidsakademien, bg 5067-0520. Kom ihåg att ange namn och adress på avsändaren.

Doktorander och andra forskare som presenterar sin forskning under seminariet deltar kostnadsfritt. Resestipendier kan erhållas.

FRÅGOR
För frågor kontakta Agneta Yngve, preses i Måltidsakademien.

Välkommen!