Tore Wretman-dagen

Seminarium

Välkommen till årets Tore Wretman-dag på KSLA med seminarium och samtal om mat och måltidsforskning! Ett samarrangemang mellan Måltidsakademien, Gastronomiska Akademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Tore Wretman-dagen Mer information
Mer information

Syftet med seminariet är att samla forskare inom området måltidsrelaterad forskning och att fungera som en plattform för ett aktivt svenskt måltidsforskningsnätverk med ett årligen återkommande möte. Vid seminariet ges möjlighet att presentera ny och pågående forskning.

Förmiddagen ägnas åt blandade forskningsämnen, på eftermiddagen ägnas tiden åt OFFENTLIG GASTRONOMI. Registrering, kaffe/te och smörgås från kl 08.30, lunch kl 12.00–13.00 och middag kl 17.30.

ABSTRACT
Intresserade forskare med anknytning till måltidsforskning inbjuds att skicka in abstract, senast 1 oktober.
Seminariet kommer att hållas på plats, ingen zoom. Posterpresentation är möjlig.

ANMÄLAN & AVGIFT
Anmälan till seminariet skickas senast 10 oktober, föreläsares anmälan med abstract (max 500 ord) senast 1 oktober till Sissela Lundberg

Seminarieavgift 900:- (inklusive måltider) betalas in till Måltidsakademien, bg 5067-0520. Kom ihåg att ange namn och adress på avsändaren.

Doktorander och andra forskare som presenterar sin forskning under seminariet deltar kostnadsfritt. Resestipendier kan erhållas.

FRÅGOR
För frågor kontakta Agneta Yngve, preses i Måltidsakademien.

Välkommen!


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…