Freja RSS

Nyhetsbrevet Freja ges inte längre ut. Det handlade i huvudsak om KSLA:s bibliotek och den litteratur som köps in dit. Freja tipsade också om intressanta forskningsmiljöer och intressanta databaser m m som är användbara i det agrarhistoriska arbetet.

Freja nr 3 2013

Temanummer: historia om vilt och viltförvaltning. Jakt i SOLMED-serien. Vilt- och jaktlitteratur i biblioteket. En svensk jakt- och viltvårdsbibliografi som … Läs mer

Freja nr 2 2013

Boksläpp – bok om Lantbruksveckan 199–2007. EURHO:s nyhetsbrev. Nya böcker. Lantbruk först och sist. Boken, biblioteket, forskningen och historieämnet. Inbjudan … Läs mer

Freja nr 1 2013

Rapport från Global Outlook. Matlitteratur och tidskrifter. Boksläpp och seminarier. Hämta Freja nr 1 2013 här.

Freja nr 1-special 2013

ANH utrett av Ulf Sporrong:   De areella näringarna – omfattning, definition av begreppet. Vad säger KSLA:s statuter. Hur ser … Läs mer

Freja nr 10 2012

Global Outlook. Ömse sidor om vägen. Vid fjällets fot. Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor… Virkesmätningens historia. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan … Läs mer

Freja nr 9 2012

Dansk litteratur. SLU:s historia. Seminarium om matens historia. Konferens om matens framtid. Agrara lämningar. Viltet och viltförvaltningens historia. Trädgårdshistoria. Ny … Läs mer

Freja nr 8 2012

Tvåhundraårsfirandet startar – inför Global Outlook-symposiet. Bibliotekets globala utblicksögon m m. Hämta Freja nr 8 2012 här.

Freja nr 7 2012

Om digitala resurser: Svensk historisk bibliografi & inskannade  SOU:er. Seminarier: Rovdjurskriget, Svensk skogshistoria, disputaton i agrarhistoria, SLU och det internationella … Läs mer

Freja nr 6 2012

Elinor Ostrom 1933–2012; ANH:s nyförvärvade skrifter sedan juni; högre seminarium i agrarhistoria den 26 september; Vadstena klosterträdgårdar; Forum för trädgårdshistorisk … Läs mer

Freja nr 5 2012

Allédisputation – Ömse sidor om vägen; studiebesök på engelska forskningsstationen Rothamsted – självklart med några historiska tillbakablickar; Rural History 2013 den … Läs mer