Freja RSS

Nyhetsbrevet Freja ges inte längre ut. Det handlade i huvudsak om KSLA:s bibliotek och den litteratur som köps in dit. Freja tipsade också om intressanta forskningsmiljöer och intressanta databaser m m som är användbara i det agrarhistoriska arbetet.

Freja nr 4 2012

Två nya böcker i SOLMED-serien – om maskinprovningar och om alléer. Nyinköpt litteratur i månadsformat. Ny avhandling om mark i … Läs mer

Freja nr 3 2012

Jubileumsnummer – SOLMED firar 20 år!  ANH:s projekt och publiceringsverksamhet, en kort historik. SOLMED:s utgivning ur ett fågelperspektiv. Förteckning över … Läs mer

Freja nr 2 2012

Agrarhistoria vid SLU; forskningprojekt och doktorandtjänst. Anslag och stipendier. Forskning om kuster. Norsk agrarhistoria. M m.

Freja nr 1 2012

Den trädgårdshistoriska forskningen går vidare. Hundra år sedan geografen Sven Dahl föddes. Folke Dovring, agrarhistoriker. Vår geologiska epok antropocen; då … Läs mer

Freja nr 10 2011

Om SOLMED-utgivningen 2011 m m.

Freja nr 9 2011

Skogsbilder, Krünitz och böcker om ”naturen”.

Freja nr 8 2011

Sockenmagasin, jordbrukspolitik och örtaböcker.

Freja nr 7 2011

Minnesord över Kjell Lundquist, bokprojekt om alléernas roll i landskapet, ANH:s nämnd, några historiska nyhetsbrev, Historiedagarna… Läs mer

Freja nr 6 2011

Jordbrukspolitiskt seminarium. Jordbruk och trädgårdsodling i städer och deras närhet. Ny etnobotanisk litteratur. Förbättringen av den statistiska beskrivningen av svenskt … Läs mer

Freja nr 5 2011

Rapport från Agrarian History Society’s agrarhistoriska konferens i Illinois, av Jesper Larsson, post doc vid universitetet i Indiana. Amerikansk agrarhistoria, … Läs mer