Freja RSS

Nyhetsbrevet Freja ges inte längre ut. Det handlade i huvudsak om KSLA:s bibliotek och den litteratur som köps in dit. Freja tipsade också om intressanta forskningsmiljöer och intressanta databaser m m som är användbara i det agrarhistoriska arbetet.

Freja nr 4 2011

Det våras för agrarhistoria. Den nya The Agrarian History of Sweden öppnar porten till svensk agrarhistoria för icke svensktalande. En … Läs mer

Freja nr 3 2011

Ett boksläpp – fyra böcker om hur skogs- och jordbruksmark i ett historiskt perspektiv tagis i anspråk för att producera … Läs mer

Freja nr 2 2011

Mycket om mat. Dess kemi och fysik, mathistoria, The Oxford Symposium on Food and Cookery, ett danmarksbesök m m. Boksläpp: … Läs mer

Freja nr 1 2011

Om biblioteket som plats att vistas i – interiörbilder och tidskrifter som vi har. Dessutom berörs veterinärhistoria, baseball, vegetarianism, socialhistoria, … Läs mer

Freja nr 10 2010

Inget vanligt nummer utan en presentation av de böcker som kommit ut i KSLA:s serie Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) … Läs mer

Freja nr 9 2010

Ur detta nummers innehåll: Symposium om konservering av livsmedel, vilthistoria och ny bok om och av Börje Hanssen. Tips om intressanta … Läs mer

Freja nr 8 2010

Mest om jordbrukspolitik i öst och väst. Men också om skogspolicy och bristen på rättslig grund för gemensam europeisk skogspolitik. … Läs mer

Freja nr 7 2010

Rapport från den landsbygdshistoriska konferensen Rural 10 i Brighton i september 2010. Mordet på Nikalai Vavilov – om den ryske … Läs mer

Freja nr 6 2010

En exposé kring ett hösttema: litteratur om älgar. Funderingar kring förutsättningarna för att en text ska digitaliseras och få global … Läs mer

Freja nr 5 2010

Här handlar det främst om landskap och dess förändring liksom olika infallsvinklar på hur detta ska studeras. Tips om symposer … Läs mer