Freja RSS

Nyhetsbrevet Freja ges inte längre ut. Det handlade i huvudsak om KSLA:s bibliotek och den litteratur som köps in dit. Freja tipsade också om intressanta forskningsmiljöer och intressanta databaser m m som är användbara i det agrarhistoriska arbetet.

Freja nr 4 2010

Detta nummer handlar främst om bildresurser. Bilden som källa. KSLA:s bildresurser (främst porträttbilder, föremålsbilder och bilder av processer). Externa bildresurser. Dessutom några nya böcker från ANH. Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 3 2010, Freja

Vårnummer som i trädgårdsmässans efterdyningar presenterar några spår av den trädgårdslitteratur som finns i ANH:s samlingar. Intervju med Mats Morell, … Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 2 2010, Freja

Detta nummer tar upp litteratur om fiske och landskap och skogshistoriska resurser på nätet, i Sverige och i USA. Och … Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 1 2010, Freja

ANH:s första nyhetsbrev. Ur innehållet: Nya böcker om den agrara vetenskapens betydelse och om mat och livsmedel. Bibliotekets tidskrifter. Spännande miljöer. Aktiviteter vid ANH. Med mera. Läs mer