KSLA Nytt 2-2009


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Skogsskötsel inför ett nytt klimat, EU och biodrivmedel – ett rundabordssamtal, Sekreteraren har ordet, Aktuell ledamot: Börje Steenberg berättar minnen, Börje Steenbergs självbiografi, bokrecension, Boksläpp på KSLA 6 maj och 22 april, Extra: Recirkulering av CO2 ger förnybart bränsle, Recirkulering av koldioxid ger förnybara kolneutrala bränslen, Internationella skogskommittén i England, Nytt från Enaforsholm, Vårexkursionen – landsbygdsutveckling kring Kölen, Leif Andersson hedersdoktor, Christina Rabenius avtackad, Ny medarbetare: Gun Askerö, Kalendarium & Aktuella skrifter från KSLA