KSLA Nytt 4-2016


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

FN:s utvecklingsmål – hur förhåller sig Sveriges gröna näringar till dem? Den svenska skogens kolbalans. Värdering av skogens ekosystemtjänster. Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling. De gröna frågorna i årets forskningsproposition. GLAST-kongress i Kina: vetenskap och teknik mot hunger och fattigdom. En debattskrift: vad kan Sverige bidra med beträffande hållbar djurproduktion? Broocman och hans värld. Med mera!

Trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.