Bekämpningsmedel i vatten – KSLAT nr 8-2001


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– vad vet vi om förekomst och effekter?

Konferens den 4 oktober 2000. Få miljöfrågor har rönt så stor och tidig uppmärksamhet och som en följd därav debatterats, studerats vetenskapligt, åtgärdats på olika sätt o s v som användning av bekämpningsmedel och negativa effekter därav. I kontakter med problematiken kring bekämpningsmedel och rester av sådana i vatten har perspektivet varierat men det har alltid funnits anledning att ställa sig frågan ”Vad vet vi om förekomst och effekter?” Likaså har alltid oron för vad som händer i miljön och känslan av att det görs för lite funnits med.