UNIK Utmaning 2017 – KSLAT nr 4-2018


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

UNIK Utmaning 2017

En casetävling om att halvera vårt matsvinn till år 2030

Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer tävlingsbidragen och utser en vinnare.
Den 20–22 oktober 2017 hölls KSLA:s casetävling UNIK Utmaning för tredje gången. Tävlingen lockade 19 engagerade unga deltagare.
2017 års tävling hade ett internationellt tema: FN:s globala mål nr 12 för hållbar utveckling. Fokus låg på att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, speciellt med hänsyn till delmål 12.3, till år 2030. Utmaningen handlade alltså om att halvera det globala matsvinnet.
Här är de fem lagens lösningsförslag.

Text: Fem tävlande grupper i UNIK Utmaning 2017.

Denna skrift publiceras endast i digital form.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.