Norrländsk skogshistoria – SOLMED nr 2


Norrländsk skogshistoria

Människan, skogen och industrin

Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8–9 april 1992

I denna skrift har artiklar från elva skogshistoriker och- forskare samlats i syfte att applicera historiska perspektiv på miljö förändringar av olika slag. Med det norrländska skogslandskapet i fokus behandlar författarna ämnen inom de tre övergripande huvudområdena ”Människans omdaning av skogslandskapet”, ”Skogsindustrins utveckling och förändring” och ”Naturlig skogsutveckling i de boreala skogarna”.

Denna rapport är en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar som genomför­des i Umeå den 8–9 april 1992. 11 forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Univer­sitetet i Umeå presenterade aktuella forskningsresultat och frågeställningar inom det skogshistoriska forskningsfältet. Arrangemanget var anordnat i samarbete mellan avdel­ningen för vegetationsekologi, SLU Umeå, institutionen för ekonomisk historia vid Umeå Universitet och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

Rapporten är sammanställd av Jörgen Björklund och Lars Östlund.