Månadens karta

Månadens karta presenterar kartor, med korta texter kopplade till sig, såsom en atlas är konstruerad. Kartorna publiceras som ett atlasblad i taget i ett pågående atlasverk och fäster uppmärksamhet på de areella näringarnas explicit rumsliga dimension.


Månadens karta 9

Januari 2024: Kartor som visar beredskapslager för livsmedel 1920 och 1994.

Sökord: beredskap | historia | lager | livsmedel

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Sökord: allmänningar | historia | markanvändning

Månadens karta 7

November 2023: Ersättning för rovdjursdöda djur per län år 1887.

Sökord: historia | rovdjur | statistik

Månadens karta 6

Oktober 2023: Kartor som visar klassning av skogsbilvägar i södra Götaland.

Sökord: historia | mekanisering | skogsbruk | virkestransport

Månadens karta 5

September 2023: Karta som visar markanvändningen för Sveriges städer baserat på stadskartor i ”Ljunggrens atlas över Sverige städer upprättade från år 1853 till år 1861”.

Sökord: historia | jordbruk | land | mark | stad

Månadens karta 4

Augusti 2023: Kartor som visar hur vetehandeln inom Sovjetunionen/Ryssland och Ukraina har utvecklats över tid.

Sökord: handel | historia | jordbruk

Månadens karta 3

Juli 2023: Karta som visar utvecklingen beträffande skördetröskor 1944–2005, baserad på Jordbruksverkets statistik.

Sökord: jordbruk | teknik

Månadens karta 2

Juni 2023: Tre kartor som visar utvecklingen i Kindlamossen, Hällefors kommun. Kartorna visar hur det såg ut åren 1865–1867 och dessutom markanvändningen i området år 2018 ur två aspekter. Juni 2023.

Sökord: historia | jordbruk

Månadens karta 1

Maj 2023: Två kartor som visar sysselsättningen bland jordbruksbefolkningen år 1900 och år 2019. Maj 2023.

Sökord: historia | jordbruk

Månadens karta

April 2023: Under kommande tre år kommer det att finnas en månadens karta på KSLA:s hemsida. De publiceras som ett atlasblad i taget i ett pågående atlasverk och kommer att spegla både moderna och historiska företeelser.

Sökord: historia | jordbruk | lantbruk | skogsbruk

VISA FLER