Månadens karta

Månadens karta presenterar kartor, med korta texter kopplade till sig, såsom en atlas är konstruerad. Kartorna publiceras som ett atlasblad i taget i ett pågående atlasverk och fäster uppmärksamhet på de areella näringarnas explicit rumsliga dimension.


Månadens karta 14

Juni 2024: En Sverigekarta som ger en bild av utbredningen av landets alléer.

Sökord: alléer | biotoper | landskap

Månadens karta 13

Maj 2024: Sex kartor som visar på regionala skillnader i landet i fråga om gratisarrenden.

Sökord: arrende | jordbruk

Månadens karta 12

April 2024: Ett atlasuppslag över produktion och handelsvaror från Sverige och Norge för år 1914.

Sökord: handel | historia

Månadens karta 11

Mars 2024: En kartsvit som visar hur trädan minskat över tid från 1700-talet fram till 1981 för att sedan öka till år 2001.

Sökord: jordbruk | odlingssystem

Månadens karta 10

Februari 2024: Kartor som visar getters utbredning i Sverige 1866–2003.

Månadens karta 9

Januari 2024: Kartor som visar beredskapslager för livsmedel 1920 och 1994.

Sökord: beredskap | historia | lager | livsmedel

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Sökord: allmänningar | historia | markanvändning

Månadens karta 7

November 2023: Ersättning för rovdjursdöda djur per län år 1887.

Sökord: historia | rovdjur | statistik

Månadens karta 6

Oktober 2023: Kartor som visar klassning av skogsbilvägar i södra Götaland.

Sökord: historia | mekanisering | skogsbruk | virkestransport

Månadens karta 5

September 2023: Karta som visar markanvändningen för Sveriges städer baserat på stadskartor i ”Ljunggrens atlas över Sverige städer upprättade från år 1853 till år 1861”.

Sökord: historia | jordbruk | land | mark | stad

VISA FLER