Från Pier de’Crescenzi till Albrecht Thaer


Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre boksamling.

En bokhistorisk upptäcktsfärd där vi stiftar bekantskap med ett sextiotal särskilt intressanta verk om lantbruk, trädgårdsskötsel och andra ämnen i KSLA:s äldre boksamling. Författaren Olof Kåhrström berättar initierat om deras mångskiftande innehåll och hur de kom till biblioteket – och låter oss dessutom ta del av de tidigare ägarnas liv odh verksamhet. Många intressanta personligheter framträder!

Oansenliga böcker och praktverk står pärm vid pärm. Det märkvärdiga i en ganska oansenlig bok kan ligga i dess idémässiga och banbrytande innehåll, som t ex Malthus inlägg i befolkningsfrågan från 1803. I hyllorna finns också böcker där det förstklassiga konsthantverket står i förgrunden. Och ibland förenas allt detta, tankeväckande innehåll, högklassigt konsthantverk och en intressant tidigare ägare. Så är fallet med samlingens mest framträdande bok, en gång ägd av Tycho Brahe: italienaren Pier de’Crescenzis bok om lantbruk från 1538.