KSLA-Nytt & Noterat nr 3 2010


Sekreteraren har ordet, Bertebos Conference: Det är inte storleken det hänger på, Dovring & Hanssen – särlingar i nya böcker, Tvärvetenskapligt synsätt för mindre utsläpp, Framtidsskogens kvalitet, Ledamöter på ”korståg” i USA, En ny grön revolution, Vägval för den svenska skogen , SLO-fonden: Vi vill stödja bra satsningar!, Gemensam EU-lag för djurskydd – angeläget men avlägset, Skogsbränsle på stark frammarsch, Nu finns skogen på den globala klimatagendan, Vår senaste publikation, Svalbard: En lärorik och magisk resa i Arktis, Svalbards flora, Kanslipersonal på åländsk skördefest, Aktuell ledamot: Margareta Frost-Johansson, Nytt från ANH: Freja går vidare, Boksläpp: Ord- och skogsbruk i olika tider, Remissvar sedan sist, Enaforsholmskursen 60 år, Tankar från en trädgård, Om att skapa en databas över Enaforsholms fjällträdgårds 60-åriga växtförsök, Kalendarium, Enaforsholm