Studieresa till Finland – tema Bioenergi


Reseberättelse från den studieresa KSLA:s Kommitté för energifrågor gjorde till Finland 1–2 september 2010.

Studieresan anordnades i samband med konferensen Forest Bioenergy 2010, förlagd till Tammerfors. Rapporten innehåller korta utdrag från några av de föredrag som hölls den 1 september och som handlade om EU-ländernas nationella handlingsplanerna för förnybar energi, RES-direktivets samarbetsmekanismer och resultat från potentialstudier över skogsenergiresurser med mera.

Dagen därpå fick kommittén demonstrationer i fält av MHG Systems Oy Ltd:s teknik.

Författare: Maya Forsberg.