Vid fjällets fot – SOLMED nr 60


Enaforsholm är en donation förvaltad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och en av den tidens förmögna svenskar som här i fjällen sökte avkoppling och vederkvickelse i den hälsosamma, friska luften.

Med denna bok har bygden, naturen och människorna vid fjällets fot fått sin historia tecknad. Välkommen till Enaforsholms fjällgård där storslagen kultur och natur möts!

Red. Hans Antonson.