Verksamhet och inriktning 2017–2020


Denna skrift presenterar vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2017–2020 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill driva sitt arbete.

I tryck har denna skrift ISBN-nr 978-91-86573-95-9.