Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel – SOLMED nr 74


Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel

Jämte Bihang om Allahanda Fruktbärande Träns wård, hwilka höra til Trägården

Tilökt och Förbättrad af D. Clas Blechert Trozelius

Den första svenska boken om skogsskötsel utkom 1737 och var skriven av stadsmajoren Anders Rosensten. Hans texter kompletterades och boken utkom i nya upplagor även efter Rosenstens död. Originaltexten i denna bok är hämtad från tredje upplagan som utkom 1771, och som hade kompletterats av Lundaprofessorn Clas Blechert Trozelius. Den speglar både den praktiska syn på skogsskötsel som fanns under den karolinska tiden och frihetstidens breda syn vad som gick att åstadkomma med skogens produkter.

Originaltexterna är här kompletterade med artiklar av nutida svenska forskare såsom Pelle Gemmel, Per Eliasson, Linnea Bring Larsson, Jakob Christiansson, Allan Gunnarsson, Joachim Löfgren, Åke Lindelöw och av bokens redaktör Håkan Tunón.

Boken ger läsaren en fördjupad och breddad syn på alla aspekter av skogsskötseln och på skötseln av en fruktträdgård. Här kan man följa dåtidens tankar och förslag och jämföra dem med dagens förhållanden.

Boken kostar 300 kr + porto att beställa från KSLA.

Hos Adlibris kostar boken 239 kr (aug 2019).

Hos Bokus kostar boken 239 kr (aug 2019).