Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013/Commemorative meeting 2013

Akademiens 200e högtidssammankomst, för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The 200th commemorative meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, for the academy fellows and especially invited guests.

Till Högtidssammankomsten online/To the Commemorative Meeting online.

KSLA:s 200-årsfirande i Stadshuset bestod av en formell sammankomst och därefter en middag med efterföljande dans. Intresset för att delta i festligheterna var överväldigande.

KSLA’s bicentenary celebration in Stockholm City Hall consisted of a formal assembly and after that a banquet followed by dancing.The interest to participate was overwhelming.

Se bilder nedan/See pictures below

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz

iCal Import + Google Calendar