Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013/Commemorative meeting 2013

Akademisammankomst

Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013/Commemorative meeting 2013 Mer information
Mer information

Akademiens 200:e högtidssammankomst, för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The 200th commemorative meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, for the academy fellows and especially invited guests.

KSLA:s 200-årsfirande i Stadshuset bestod av en formell sammankomst och därefter en middag med efterföljande dans. Intresset för att delta i festligheterna var överväldigande.

KSLA’s bicentenary celebration in Stockholm City Hall consisted of a formal assembly and after that a banquet followed by dancing.The interest to participate was overwhelming.

Till Högtidssammankomsten online/To the Commemorative Meeting online.

Klicka på det avsnitt du vill se/click on the part you want to watch:

Öppningsceremoni, H.M. Konungens högtidstal och Akademiens preses högtidstal. –  Opening ceremony, H.M. the King’s Commemorative Speech and Academy President’s speech.

Nyinvalda ledamöter. –  Elected Fellows.

Pristagare och belöningar. –  Laureates and awards.

Akademisekreterarens tal, gästtalare Louise Fresco: Food, scarcity and abundance och Avslutning. – Academy Secretary’s speech, guest lecturer Louise Fresco: Food, scarcity and abundance and Closing.

Se bilder nedan/See pictures below

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…