Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

Seminarium

Att skapa ny kunskap och använda den i samhället är centralt för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven?

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven? Mer information
Mer information

 

Med forskarkompetens runt om i samhället ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och hur ser behovet av forskarkompetens ut i samhället i övrigt? Hur ser rollen ut för den forskarutbildade hos de olika samhällsaktörerna? Och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Dessa och andra frågor får vi svar på i Forskningsutskottets seminarium som kommer att belysa behovet av forskarkompetens ute i samhället, välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…