Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

Seminarium

Att skapa ny kunskap och använda den i samhället är centralt för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven?

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven? Mer information
Mer information

 

Med forskarkompetens runt om i samhället ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och hur ser behovet av forskarkompetens ut i samhället i övrigt? Hur ser rollen ut för den forskarutbildade hos de olika samhällsaktörerna? Och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Dessa och andra frågor får vi svar på i Forskningsutskottets seminarium som kommer att belysa behovet av forskarkompetens ute i samhället, välkommen!


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…