Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

Seminarium

Att skapa ny kunskap och använda den i samhället är centralt för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven?

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven? Mer information
Mer information

 

Med forskarkompetens runt om i samhället ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och hur ser behovet av forskarkompetens ut i samhället i övrigt? Hur ser rollen ut för den forskarutbildade hos de olika samhällsaktörerna? Och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Dessa och andra frågor får vi svar på i Forskningsutskottets seminarium som kommer att belysa behovet av forskarkompetens ute i samhället, välkommen!


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…