Ichthyologia, allt om fiskar på latin och svenska

Boksläpp

Boken Ichthyologia, nr 79 i KSLA:s bokserie SOLMED, är en magnifik översättning av Petrus Artedis ”Ichthyologia”, tryckt 1738 i fem separata delar, från latin till svenska. Boken är översatt av Hans Aili, prof em i latin, och redaktör är Jakob Christensson och övriga medverkande är Gunnar Broberg, Sven Kullander och Clas-Ove Strandberg.


Ichthyologia, allt om fiskar på latin och svenska Mer information
Mer information

Iktyologi eller ichthyologi (av grekiska ichthys, ’fisk’, och ’logos’, princip, standard, logik) är den vetenskap som studerar fiskar, särskilt inriktad på grundforskning av nu levande och utdöda fiskars systematik, morfologi, fysiologi, genetik, biogeografi och i viss mån beteende och ekologi.

Den svenska översättningen följer originalet så nära det varit möjligt. Texten återges i sin helhet; även originaltryckets register finns med. Beträffande själva översättningen kvarstår på originalets latin (liksom grekiska, italienska, tyska…) de många synonymerna, d.v.s. tidigare författares fisknamn.

Petrus Artedi, även Petrus Arctædius, föddes den 27 februari 1705 i Anundsjö, Ångermanland, död genom drunkning den 27 september 1735 i Amsterdam, var en svensk biolog och iktyologins fader. Han grundlade, tillsammans med Carl von Linné, den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken.

Lyssna till KSLA-ledamot och professor Nils Uddenberg, redaktör och docent Jakob Christenson, Riksarkivet, översättare och professor Hans Aili, Stockholms universitet samt fiskforskare Sven Kullander, Naturhistoriska Riksmuseet och Clas-Ove Strandberg, bibliograf och bokhistoriker. Varmt välkommen!


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…