Ny teknik inom jord och skog

Workshop


Ny teknik inom jord och skog Mer information
Mer information

Hur förbättrar vi rådgivning och kompetensutveckling för företagare inom den gröna sektorn?

Workshop för särskilt inbjudna

Få branscher kan stoltsera med samma produktivitetsökning som vi sett inom skogsbruk, djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Före 1950-talet var skogsbruket manuellt, hårt, farligt och lågbetalt. Produktiviteten låg under fyra kubikmeter per dagsverke.

Idag produceras 25 kubikmeter per dagsverke. Vid millennieskiftet tågade satelliter och sensorer in på den gröna arenan, och vi fick allt från robotmjölkning och precisionsodling inom lantbruket till automatiserad upparbetning och produktionsrapportering från skördare inom skogsbruket. Yrkesverksamma möter nya koncept såsom head-up display, augmented reality, spårbarhetsmärkning och spektralband.

Förändringarna ställer krav på rådgivare, utbildare och kompetensutvecklare. Hänger vi med?

Denna workshop riktar sig till särskilt inbjudna. Temat är framtidens rådgivning och kompetensförsörjning i ljuset av teknikens förändring, med fokus på de yrkesverksammas behov. Arrangör är Kommittén för teknik i de gröna näringarna vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Inbjudna brukare, rådgivare och utbildare ger sina ”vittnesmål” av läget idag och av framtida behov. Dessa inspel göder sedan gruppdiskussioner med alla deltagare.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…