Ny teknik inom jord och skog

Workshop


Ny teknik inom jord och skog Mer information
Mer information

Hur förbättrar vi rådgivning och kompetensutveckling för företagare inom den gröna sektorn?

Workshop för särskilt inbjudna

Få branscher kan stoltsera med samma produktivitetsökning som vi sett inom skogsbruk, djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Före 1950-talet var skogsbruket manuellt, hårt, farligt och lågbetalt. Produktiviteten låg under fyra kubikmeter per dagsverke.

Idag produceras 25 kubikmeter per dagsverke. Vid millennieskiftet tågade satelliter och sensorer in på den gröna arenan, och vi fick allt från robotmjölkning och precisionsodling inom lantbruket till automatiserad upparbetning och produktionsrapportering från skördare inom skogsbruket. Yrkesverksamma möter nya koncept såsom head-up display, augmented reality, spårbarhetsmärkning och spektralband.

Förändringarna ställer krav på rådgivare, utbildare och kompetensutvecklare. Hänger vi med?

Denna workshop riktar sig till särskilt inbjudna. Temat är framtidens rådgivning och kompetensförsörjning i ljuset av teknikens förändring, med fokus på de yrkesverksammas behov. Arrangör är Kommittén för teknik i de gröna näringarna vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Inbjudna brukare, rådgivare och utbildare ger sina ”vittnesmål” av läget idag och av framtida behov. Dessa inspel göder sedan gruppdiskussioner med alla deltagare.