Vart är vi på väg?

Akademisammankomst

Om transporternas betydelse för mat och klimat. Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår moderna och alltmer globaliserade värld. Detta är ett faktum, men samtidigt något som varken vetenskapen eller politiken förstått konsekvenserna av.

(Endast för akademiens ledamöter och inbjudna gäster.)


Vart är vi på väg? Mer information
Mer information

Historiskt handlade de Ostindiska kompanierna med Asien och Kina genom globala resor med mycket värdefulla produkter. Dessa transporter var extremt kostsamma och krävde åtskilliga människoliv. Sedan dess har transportkostnaderna minskat radikalt och är idag ofta försumbara i relation till produkternas värde.

Idag förekommer många olika typer av transporter: havsbaserade, landbaserade, långväga och korta. Transporterna i sig kostar bränsle och förslitning och innebär resursförbrukning av fordon som båtar, tåg och lastbilar. De har effekt på produktion och produktionsförändringar såväl där produkter för världsmarknaden produceras som där de säljs.

Med detta ämne för nästa sammankomst vill KSLA få igång en diskussion om, och eventuellt framtida undersökningar av, transporternas direkta effekter och indirekta betydelse för livsmedelsproduktion och konsumtion.

På KSLA eller Zoom?
Vid den här sammankomsten erbjuder vi ett begränsat antal platser, 30 st, för er som vill delta i avdelningsmötet och överläggningen på KSLA. Observera att man för att delta fysiskt ska vara dubbelvaccinerad eller ha antikroppar mot Covid. Vi erbjuder den här gången även möjlighet att äta ärtsupé efter sammankomsten.

Sammankomsten kommer även i fortsättningen att sändas digitalt för den som föredrar det. Zoomlänken skickas ut dagen före mötet.

För ledamöter.

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…