En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden

Konferens

En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden Mer information
Mer information

Se filminspelningen här!

En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden

Saknar Sverige idag en sammanhållen landsbygdspolitik? Det landsbygdsprogram inom vilket landsbygdspolitiken officiellt bedrivs är till uppskattningsvis 90 procent ett program för ersättningar till jordbruket – och bör så vara för att det svenska jordbruket ska kunna stärka sin konkurrenskraft och därmed kunna fortleva. Dessa ersättningar går inte minst till produktion av ett antal kollektiva nyttigheter, som i sin tur utgör en viktig grund för annan verksamhet på landsbygden.

Lantbrukarna utgör dock numera endast en mycket liten del av landsbygdsbefolkningen. De flesta som bor på landsbygden har ”vanliga” jobb eller ”vanliga” företag. Frågan måste därför ställas om det idag finns en sammanhållen politik som inriktas på att utveckla nya företag och nya jobb på landsbygden utanför jordbruket.

Alla på landsbygden är beroende av att det utvecklas nya företag som kan ge jobb och försäljnings-marknader. Om den svenska landsbygden i framtiden inte bara ska bestå av några pendlings-omland till ett fåtal större städer måste det skapas en ny politik för företagande och utveckling av landsbygden. Denna konferens syftar både till att peka på behovet av och att försöka bidra till skapandet av en sådan ny politik.

Konferensen arrangeras av KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling som ett inslag i firandet av akademiens 200-årsjubileum.

Programmet i sin helhet finns att läsa i ovanstående pdf-fil.