Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

Seminarium

Att skapa ny kunskap och använda den i samhället är centralt för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven?

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven? Mer information
Mer information

 

Med forskarkompetens runt om i samhället ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och hur ser behovet av forskarkompetens ut i samhället i övrigt? Hur ser rollen ut för den forskarutbildade hos de olika samhällsaktörerna? Och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Dessa och andra frågor får vi svar på i Forskningsutskottets seminarium som kommer att belysa behovet av forskarkompetens ute i samhället, välkommen!