Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel

Rundabordsmöte

Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel Mer information
Mer information

Rundabordssamtal för särskilt inbjudna

Mot bakgrund av den omfattande kunskap och insikt kring vilka hinder och möjligheter som finns för en hållbar svensk konsumtion och som både konsument och handeln står inför, vill kommittén ta del av olika kompetenser i denna fråga. Som en fortsättning på frukostseminariet bjuder den in utvalda aktörer till detta rundabordssamtal.

Den nystartade treåriga Kommittén för hållbar svensk matproduktion och
-konsumtion (Hållbar Mat) startar sitt arbete med ett frukostseminarium med temat hållbarhet för att utifrån ett handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av hinder och möjligheter. Lärdomarna kommer utgöra inspel för kommitténs treåriga arbete med uppdraget att främja en hållbar svensk konsumtion och produktion av livsmedel.

Kommitténs mål är att:​

  • Bidra till uppfyllandet av nationella livsmedelsstrategins vision.
  • Identifiera framgångsfaktorer, hinder och målkonflikter.  ​
  • Skapa underlag för aktörer i livsmedelssystemet från producent till konsument.