Healthy Animals for Sustainable Agriculture and One Health

Wallenberg Lecture

Professor Andrea Doeschl-Wilson from the Roslin Institute, University of Edinburgh, was appointed as Wallenberg Professor in genetic-epidemiology in 2021. She is currently a guest professor at the Department of Animal Biosciences at SLU (Swedish University of Agricultural Sciences). In Scotland, Professor Doeschl-Wilson leads a research program on the prevention and control of infectious diseases. Before Professor Doeschl-Wilson returns to Scotland, the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) has the pleasure to host this lecture.


Healthy Animals for Sustainable Agriculture and One Health Mer information
Mer information

Infectious diseases are a serious threat to farmed animals, One Health and sustainable food production. Neither epidemiological nor quantitative genetics methods are fully effective as they ignore much individual variation affecting infectious disease spread. It has been shown that health and welfare of livestock can be improved by integrating quantitative genetics and epidemiology.

The methods developed by Professor Doeschl-Wilson’s research group expand traditional epidemiological and genetic approaches to control infectious diseases as they take into account genetic variation in individual’s response to infection. The methods lead to a better scientific understanding of infection spread and have the potential to transform current disease control strategies for farmed animals in Sweden.

Professor Doeschl-Wilson has during her years in Uppsala contributed to the training of early career scientist at SLU, and it has been possible to build a long-lasting network of PhD students and supervisors between SLU and University of Edinburgh. This talk is moderated by Professor Ulf Emanuelson, SLU.

More on the Wallenberg Professorships.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…