Köttkonsumtion, miljö och klimat

Rundabordsmöte

Köttkonsumtion, miljö och klimat Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Köttkonsumtion, miljö och klimat

  • Hur kan vi hantera eventuella målkonflikter mellan miljö- och klimatmål respektive Livsmedelsstrategin i vårt arbete och vår kommunikation?
  • Hur kan vi därigenom få ett starkare genomslag för att nå en hållbar utveckling?

Debatten om idisslarnas klimat- och miljöpåverkan orsakar en ökad polarisering mellan producenter, konsu-menter, miljö- och intresseorganisationer. Landsbygdsnätverket ser med oro hur denna utveckling hotar det svenska lantbruket och Sveriges möjligheter att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, som i sin tur är beroende av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Samtidigt ska vi uppfylla intentionerna i den beslutade Livsmedelsstrategin.

Inom Landsbygdsnätverket och KSLA ser vi behovet av ett rundabordssamtal där vi samlar nyckelaktörer och -personer för att försöka hitta en samsyn som bas för det fortsatta arbetet.