Mark- och vattenanvändning från söder till norr – tre svenska perspektiv

Akademisammankomst

Hur ska vi använda våra mark- och vattenresurser för att långsiktigt säkra vårt behov av livsmedel, energi och infrastruktur, samtidigt som ekosystemens livsnödvändiga funktioner upprätthålls? KSLA startar en avdelningsövergripande kommitté med fokus på mark- och vattenanvändning. Detta överläggningsämne exemplifierar den bredd som kommittén kommer att arbeta inom – framtidsinriktade betraktelser på mark- och vattenanvändning från olika delar av Sverige.

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster


Mark- och vattenanvändning från söder till norr – tre svenska perspektiv Mer information
Mer information

En av vår tids stora utmaningar är vår användning av mark- och vatten, där det krävs avvägning mellan flera olika samhällsintressen. De gröna och blå näringarna är grundläggande förutsättningar för vår livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd.

KSLA startar en avdelningsövergripande kommitté med fokus på mark- och vattenanvändning. Kommittén kommer att för sitt arbete att ta utgångspunkt i de stora utmaningarna och den kommer att arbeta med målkonflikter, konsekvensanalyser och framtidsperspektiv ur ett nationellt perspektiv.

För ledamöter.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…