På väg mot en hållbar värld

Rundabordsmöte

Diskussionerna i KSLA:s grupp ”Bruka utan att förbruka” har bland annat resulterat i ett antal konstateranden: att materialförbrukningen, inklusive fossil energi, ökar ungefär i takt med BNP:s förändring, att efterfrågan på livsmedel ökar, att vi behöver en jämnare fördelning av livsmedelstillgångarna samt att den biologiska mångfalden lider stor skada. Detta vet vi och kan lägga bakom oss.

För särskilt inbjudna deltagare.


På väg mot en hållbar värld Mer information
Mer information

Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Vi vet att det i Sverige finns goda möjligheter att öka produktionen samtidigt som odlingen sker på mer skonsamt sätt.

Det som nu är bråttom med är att få förståelse för det läge vi befinner oss i. Hur detta kommunikationsprojekt ska göras är inte givet. För att tillräckliga åtgärder ska kunna införas måste åtgärderna ha tillräcklig legitimitet i samhället. Det saknas i såväl Sverige som i andra länder.

Om detta handlar det här rundabordssamtalet, som är en förberedelse inför en uppföljning i vår av seminariet från september ”Save Our Soils”.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…