Skalans betydelse

Akademisammankomst

Skalans betydelse Mer information
Mer information

Filminspelning

 

Skalans betydelse – morgondagens jordbrukslandskap i historiskt ljus

Att kunna driva jordbruk i storskalig form på stora tegar och stora gårdar har under lång tid varit en önskan hos många jordbrukare och jordbruksföretag. Med ett långt historiskt perspektiv har lantbrukets skala förändrats avsevärt, från många små tegar till stora fält och från många små torp och gårdar till stora gårdar på hundratusentals hektar i våra grannländer. Samtidigt förekommer det fortfarande både små och stora gårdar som hittar vägen in i framtiden med bibehållen lönsamhet.

Vad som gör skalan på jordbrukets fält och gårdar tänkvärd är att den ofta står i relation till avkastning per ytenhet, de biologiska stödfunktionerna, riskminimering och arbetsproduktivitet. Hur dessa olika faktorer balanseras spelar roll för lönsamheten men också för framtidens lantbruk och på lång sikt den globala matförsörjningen. Jordbrukets skala kommer att diskuteras utifrån ett historiskt samt biologiskt perspektiv men också i ljuset av erfarenheter från storskaligt bolagsdrivet jordbruk i Ryssland samt småskaligt jordbruk i Sverige.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…