Skalans betydelse

Akademisammankomst

Skalans betydelse Mer information
Mer information

Filminspelning

 

Skalans betydelse – morgondagens jordbrukslandskap i historiskt ljus

Att kunna driva jordbruk i storskalig form på stora tegar och stora gårdar har under lång tid varit en önskan hos många jordbrukare och jordbruksföretag. Med ett långt historiskt perspektiv har lantbrukets skala förändrats avsevärt, från många små tegar till stora fält och från många små torp och gårdar till stora gårdar på hundratusentals hektar i våra grannländer. Samtidigt förekommer det fortfarande både små och stora gårdar som hittar vägen in i framtiden med bibehållen lönsamhet.

Vad som gör skalan på jordbrukets fält och gårdar tänkvärd är att den ofta står i relation till avkastning per ytenhet, de biologiska stödfunktionerna, riskminimering och arbetsproduktivitet. Hur dessa olika faktorer balanseras spelar roll för lönsamheten men också för framtidens lantbruk och på lång sikt den globala matförsörjningen. Jordbrukets skala kommer att diskuteras utifrån ett historiskt samt biologiskt perspektiv men också i ljuset av erfarenheter från storskaligt bolagsdrivet jordbruk i Ryssland samt småskaligt jordbruk i Sverige.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…