Skogliga katastrofer och skogsskador genom tiderna

Extern arrangör

Skogliga katastrofer och skogsskador genom tiderna Mer information
Mer information

Vilka katastrofer och skador har historiskt sett drabbat den svenska skogen? Hur omfattande är de olika skadorna och hur ofta inträffar de? De senaste decennierna är det framförallt stormfällningar och skogsbränder som har uppmärksammats i media och på senare år även granbarkborrens härjningar. Samtidigt påverkas skogen hela tiden av skadeinsekter, svampar och betesskador. Hur inverkar klimatförändringar på skadebilden?

För den enskilde skogsägare som råkar ut för en omfattande skada kan det vara en katastrof. Men för Skogssverige som helhet kan det mesta som har skett betraktas som övergående. Till och med stormen Gudrun 2005, som fällde nära tre procent av hela landets skogsförråd, är idag närmast att betrakta som ett ”hack i kurvan”.

Massmedia förmedlar gärna bilder och reportage från spektakulära stormar och skogsbränder medan vardagliga skogsskador som rotröta, insektsangrepp och älgbete passerar förbi mer obemärkt. Hur påverkar dessa förhållanden inriktningen av olika åtgärder, anvisningar och ny lagstiftning på området?

Symposiet syftar till att identifiera kunskapsbehovet för att förbättra vår beredskap inför skogliga skador och katastrofer.

Program finns i pdf:n ovan.

OSA senast den 6 mars 2020

till stiftelsens sekreterare Rebecka Millhagen Adelswärd:
rma@cgastiftelse.se

Vänligen meddela då särskilda önskemål om kost och eventuella allergier. Deltagandet är kostnadsfritt.

********

Carl-Göran Adelswärds stiftelse bildades 2014 och har till ändamål att främja vetenskaplig forskning om den svenska herrgårdskulturen och om den svenska skogsanvändningens historia. I det senare inbegrips bland annat virke och bränslen, men även skogens betydelse för jakt och bete.

Stiftelsen tar nu initiativ till ett symposium där det aktuella forskningsläget om skogliga katastrofer och skogsskador genom tiderna skall redovisas och diskuteras, i syfte att stimulera till studier som rör detta kunskapsområde som Carl-Göran Adelswärds stiftelse har till ändamål att stödja.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…