SLU och den tillämpade forskningen

Akademisammankomst

SLU och den tillämpade forskningen Mer information
Mer information

SLU och den tillämpade forskningen

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Torsdagen den 13 september arrangerar KSLAs Jordbruksavdelning tillsammans med SLU en heldag på temat ”SLU och den tillämpade forskningen”.

Dagen inleds med ett studiebesök på det nyligen invigda Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur på Lövsta. Pågående forskning
presenteras varefter en rundvandring görs på anläggningen.

Efter en lunch på Ultunarestaurangen sammanträder Jordbruksavdelningens ledamöter.

Eftermiddagen rundas av med en akademisammankomst på temat ”SLU och den tillämpade forskningen” med deltagare från SLU och från avnämarna till SLUs forskning.

Och avslutningsvis – givetvis – sedvanlig ärtsupé. Anmälan till supén är bindande!

Program

Moderator: Åke Clason, Hushållningssällskapens Förbund

08.30 Buss från Uppsala C, framför stationsbyggnaden till Lövsta
09.00 Kaffe och samling på konferensavdelningen Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Lövsta
09.30 Välkomna till SLUs nya forskningscentrum på Lövsta
Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus, VH-fakulteten SLU
09.40 Aktuell forskning om mjölkkor, grisar, fjäderfä och hästar presenteras av forskare verksamma vid Lövsta
10.30 Rundvandring på Lövsta under ledning av
Mats Pehrsson, driftschef på Lövsta
11.45 Buss till Ultuna
12.00 Lunch
13.00 Jordbruksavdelningen sammanträder
Undervisningshuset, Ultuna
15.00 Samling, kaffe/te,
Undervisningshuset, Ultuna, Nedre foajén
15.30 Formell sammankomst
Undervisningshuset, sal J
15.45 SLU och den tillämpade forskningen
Johan Schnürer, vicerektor SLU,
Stig Larsson, dekanus NL-fakulteten SLU,
Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus, VH -akulteten SLU,
Carl-Anders Helander, akademisekreterare, KSLA
18.00 Ärtsupé
20.00 Slut