Vattendirektivets åtgärdsprogram – myndigheternas beting.

Konferens

Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt Förvaltningsplan inför kommande förvaltningsperiod, 2009-2015. Respektive vattendistrikt har presenterat ett knappt 40-tal åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar om att utveckla styrmedel, förbättra kunskapsunderlaget och om att införa konkreta förbättringar av vattenmiljön.

Vattenprisutredningen har presenterat sitt betänkande ”Prissatt vatten?”, där de sammanfattar befintliga system och föreslår hur Sverige i framtiden skulle kunna använda ekonomiska styrmedel för vattenvård.

Syftet med konferensen är att låta några centrala myndigheter och kommuner presentera sin syn på hur de tänker lösa sina åtgärdsbeting och vilka konsekvenser det kan få för olika aktörer. Förslagen från Vattenprisutredningen redovisas. Representanter för Svenskt Vatten och de areella näringarna ges möjlighet att kommentera åtgärdsprogrammen och prispolitiken. Mötet avslutas med en diskussion.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…