Stiftelser


Biblioteksfonden

Stiftelse för särskilda ändamål.

C. F. Lundströms Stiftelse

C. F. Lundströms Stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA endast administrerar. Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare.

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen A.W. Bergstens donation

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Adolf Dahls fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Anders Elofsons fond

Stiftelse med egen styrelse.

Stiftelsen Axel Melanders fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelse med egen styrelse.

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Svenska Lantbruksveckans fond

Stiftelse med egen nämnd.