Stiftelser


KSLA

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond – delar på förslag av skolans ledning ut stipendium till elever från Himmelstalundsgymnasiets avgångsklass i det treåriga naturbruksprogrammet med inriktning trädgård. Stipendiet tilldelas elever ”som visat utmärkt gott uppförande och ådagalagt synnerlig flit såväl under studierna som i det praktiska arbetet samt därjämte visat sig äga framstående kunskaper i trädgårdsyrket”. Stiftelsen... Läs mer

Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehle-medalj

Stiftelsen Akadmiens Nilsson-Ehle-medalj – delar högst vart tredje år ut medalj till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk. Nilsson-Ehle-medaljen instiftades 1951. Nilsson-Ehle-medaljen Läs mer

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond – delar ut belöningar till personer på förslag av landets skogsstyrelser ”för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården”. Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Skogsstyrelserna inom de distrikt som står på tur för året anmodas att inkomma med förslag på mottagare av... Läs mer

Moritz Fraenkel

Moritz Fraenkel – för antologiprojektet Jordbruk och Skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studiet av de areella näringarnas geografi och historia. Läs mer

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom – bevarar egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel. Barksätters egendom Läs mer

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond samt Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond samt Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond – delar ut belöningar till personer på förslag av landets hushållningssällskap ”för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel”. Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Hushållningssällskapen inom de distrikt som står på tur för året anmodas... Läs mer