SIFI

Sekretariatet för Internationella skogliga frågor, SIFI, syftade till att stödja nätverket för skoglig omvärldsanalys. En uppgift var att fortlöpande informera om omvärlds- och resursfrågor genom nyhetsbrev. SIFI upphörde 2013.