SIFI RSS

Sekretariatet för Internationella skogliga frågor, SIFI, syftade till att stödja nätverket för skoglig omvärldsanalys. En uppgift var att fortlöpande informera om omvärlds- och resursfrågor genom nyhetsbrev. SIFI upphörde 2013.

SIFI-Nytt nr 11-2013

SIFI-Nytt 11-2013 har som tema: Experiences from Vietnam, Läs mer

Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige – KSLAT nr 7-2012

För att vi ska kunna hävda oss på exportmarknaden för tjänster inom området skoglig know-how måste mer stöd ges i form av sektorsövergripande, gemensamma åtgärder som utvecklar och mobiliserar det skogliga kunnandet och bidrar till att öka utbudet av konkurrenskraftiga tjänster från våra länder. Vad som behövs är ett samförstånd mellan statsmakten och de företag som erbjuder sina skogliga tjänster på den öppna marknaden, om vissa gemensamma åtgärder, t ex rörande forskarskolor, praktikplatser och andra typer av incitament för internationella uppdrag.
Läs mer

SIFI-Nytt nr 10-2012

Temat i nr 10-2012 av SIFI-Nytt är Omvärldsanalys och kompetensutveckling. Läs mer

SIFI-Nytt nr 9-2012

Nr 9-2012 av SIFI-Nytt har temat IUFRO – the world’s forest science network. Läs mer

SIFI-Nytt nr 8-2012

Tema för SIFI-Nytt 8-2012: The transformation process in Canada and Sweden. Läs mer

The global need for food, fibre and fuel – KSLAT nr 4-2012

Land use perspectives on constraints and opportunities in meeting future demand. Some of the world’s foremost experts in the various fields concerning food, fibre and fuel discussed this topic at two seminars arranged by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in 2011. Läs mer

SIFI-Nytt nr 7-2012

SIFI-Nytt 7-2012 har som tema: The Forest Europe Processes. Läs mer

SIFI-Nytt nr 6-2011

SIFI-Nytt nr 6-2011 har som tema: Land acquisition. Läs mer

SIFI-Nytt nr 5-2011

SIFI-Nytt nr 5 har tema Bistånd. Läs mer

SIFI-Nytt nr 4-2011

SIFI-Nytt nr 4 har som tema: Megatrender. Läs mer