SIFI RSS

Sekretariatet för Internationella skogliga frågor, SIFI, syftade till att stödja nätverket för skoglig omvärldsanalys. En uppgift var att fortlöpande informera om omvärlds- och resursfrågor genom nyhetsbrev. SIFI upphörde 2013.

SIFI-nytt nr 3-2011

SIFI-nytt 3 – Tema: Ryssland. Läs mer

SIFI-nytt nr 2-2010

SIFI:s andra nyhetsbrev med skogliga internationella utblickar. Läs mer

International forest policy – an overview

Events on the international political arena on forest issues are important to Swedish forestry, particularly evident in the framework of international climate cooperation. This report provides an overview of the most important international agreements and other political processes that in various ways are linked to forests and forestry. Läs mer

Internationell skogspolicy – en översikt

Den globala skogspolitiken är ganska svag. Däremot finns det en rad bindande internationella konventioner på miljöområdet som har allt större påverkan på våra skogar och skogsbruket. Läs mer

SIFI-nytt nr 1-2010

SIFI:s första nyhetsbrev, internationella utblickar. Läs mer