Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832–1844

Dessa uppgifter med arkivnummer E IV c:1–5 i akademiens arkiv innehåller inkomna dokument för två undersökningar angående sockenmagasinens existens och karaktär i Sverige, gjorda 1832/33 respektive 1843/44. Arkivet är sorterat länsvis, samt inom de olika länen årsvis.


Dokumentsamlingen innehåller information värdefull för undersökningar inom en rad områden. Den lämpar sig väl både för från makro- och mikroperspektiv, då här finns möjlighet att undersöka sockenmagasinens utbredning på en stats-, läns-, härads- och sockennivå. Den tillgängliga informationens värde begränsar sig inte till undersökningar som strikt rör sockenmagasin: uppgifter om kapitalkraft och befolkningsantal är intressanta för många historiska forskningsområden, från lokalhistoria till ekonomisk makroteori. Materialet kan då fungera som en komplementärkälla.

Kommentarer av Linnea Bring Larsson.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.