Donatorsfoajén


KSLA

Foajén i bottenvåningen i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm har renoverats och fått en ny framtoning.

Den 6 december 2012 tjuvstartade jubileumsfirandet med nyinvigningen av det som nu kallas Donatorsfoajén, i samband med den sista akademisammankomsten för året.

Akademiledamoten arkitekt Elisabeth Hatz har designat foajéns nya utseende. Den är tänkt att vara

  • ett rum där vi kan ta emot deltagare i seminarier och konferenser,
  • ett rum för mottagningar och mingel före och efter seminarier och möten där man kan ta en drink med tilltugg,
  • ett rum där vi lätt kan duka fram lättare måltider,
  • ett rum där man kan sitta ned i någon liten sittgrupp men också ett rum där vi lätt kan möblera för större sittande sällskap,
  • ett rum som har nära till vår trädgård, och
  • ett rum som exponerar våra donatorer, hedrar och lockar nya – här finns ”Den gröna boken” där alla våra donatorer antecknas och här sitter på väggen en tavla där de större donatorerna får sina namn ingraverade.

Alltså kallas rummet just Donatorsfoajén.

På väggen mittemot Donatorstavlan hänger en målning av Madeleine Hatz, Camouflage Painting 2011 (pimpsten, sand, akryl och olja på presenning).

Carl XIV Johan övervakar Donatorstavlan, som är skapad med inspiration från det forna Egypten.

Det ska gå att sitta skönt. Donatorsfoajéns sittgrupp är skänkt av en av akademiens större donatorer, fru Birgitta Nordin.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.