Donatorsfoajén


KSLA

Foajén i bottenvåningen i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm har renoverats och fått en ny framtoning.

Den 6 december 2012 tjuvstartade jubileumsfirandet med nyinvigningen av det som nu kallas Donatorsfoajén, i samband med den sista akademisammankomsten för året.

Akademiledamoten arkitekt Elisabeth Hatz har designat foajéns nya utseende. Den är tänkt att vara

  • ett rum där vi kan ta emot deltagare i seminarier och konferenser,
  • ett rum för mottagningar och mingel före och efter seminarier och möten där man kan ta en drink med tilltugg,
  • ett rum där vi lätt kan duka fram lättare måltider,
  • ett rum där man kan sitta ned i någon liten sittgrupp men också ett rum där vi lätt kan möblera för större sittande sällskap,
  • ett rum som har nära till vår trädgård, och
  • ett rum som exponerar våra donatorer, hedrar och lockar nya – här finns ”Den gröna boken” där alla våra donatorer antecknas och här sitter på väggen en tavla där de större donatorerna får sina namn ingraverade.

Alltså kallas rummet just Donatorsfoajén.

På väggen mittemot Donatorstavlan hänger en målning av Madeleine Hatz, Camouflage Painting 2011 (pimpsten, sand, akryl och olja på presenning).

Carl XIV Johan övervakar Donatorstavlan, som är skapad med inspiration från det forna Egypten.

Det ska gå att sitta skönt. Donatorsfoajéns sittgrupp är skänkt av en av akademiens större donatorer, fru Birgitta Nordin.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…