2013 – KSLA fyllde 200 år


2013 – KSLA fyllde 200 år Mer information
KSLA

Den 28 januari 2013 fyllde Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 200 år. Det firade vi under hela 2013.

Detta hände

Högtidssammankomsten den 28 januari 2013 – den högtidliga inledningen på jubileumsåret, en verklig födelsedagsfest på 200-årsdagen av akademiens allra första sammankomst. Det formella mötet med påföljande festmiddag hålls i Stadshuset i närvaro av akademiens beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia. Delar av festen dokumenterades med film som går att se här → 

Global Outlook – Internationellt symposium 29–30 januari. Ett flertal välrenommerade internationella talare, varav flera akademiledamöter, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter på temat konkurrensen om land och vatten som resurs. Norra Latin, Stockholm.

Mottagning och Öppet hus i akademiens hus på Drottninggatan 95 B den 23 maj.

Stundande skördar – två dagars symposium 11–12 juni, med inriktning Dåtid–Nutid–Framtid. Vi håller till i Aula Magna, Stockholms universitet. Våra ledamöter och särskilt inbjudna gavs tillfälle till exkursioner i Stockholm närhet.

Jubileumsbok: Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård. En utvidgad bok om vår donator A.W. Bergsten, egendomen Enaforsholm och dess jämtländska omgivningar. Publicerades i slutet av 2012 med boksläpp på Jamtli, Östersund, den 3 mars 2013 då flera av bokens författare höll föredrag.

Enaforsholm Fjällgård. Den unika fjällträdgården på akademiens egendom Enaforsholm i västra Jämtland har fått en ansiktslyftning jubileumsåret till ära, med fokus främst på entréer och växtbäddar. Vid trädgårdsdagarna 3–4 augusti kunde alla intresserade ta del av uppfräschningen och även få sig intressant trädgårdskunskap till livs.
Semesterparadiset Enaforsholm Fjällgård är öppen för alla, vinter som sommar. Hit åker man enklast med bil, E14 mot Storlien, eller tar tåget till Enaforsholms station.
Tradgardsdagar 2013_utdrag ur KSLA-Nytt-3-2013

Barksätters arboretum. Den sörmländska egendomen Barksätter förvaltas av en stiftelse knuten till akademien efter en donation av fru Mary Francke-Gustafson. Akademien har anlagt en ädellövpark på egendomen för att ytterligare stärka landskapets skönhetsvärden. Sveriges samtliga 13 ädellövträd kan beskådas i den lilla parken som invigdes i samband med akademiens vårutflykt till Barksätter den 16 maj 2013. Då invigdes även bron över till Risön. Barksätter ligger vid sjön Bjälken ca en mil väster om Katrineholm.

Donatorsfoajén i akademiens hus på Drottninggatan 95 B har renoverats och fått ny framtoning. Där ska vi kunna uppmärksamma våra donatorer på ett respektfullt sätt, samtidigt som vi har ett trevligt utrymme för mingel och samvaro. Arkitekten och ledamoten Elisabeth Hatz står bakom foajéns nya utseende. Vi tjuvstartade jubileumsfirandet med att inviga den ”nya” foajén vid akademisammankomsten den 6 december 2012 – men vi tror och hoppas att den ska bli en uppskattad mötesplats under hela jubileumsåret och framöver!

Insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skördar”. Akademiens tidigare presesar, vice presesar och akademisekreterare startade en insamlingsstiftelse för att i första hand främja de gröna näringarnas tidsenliga och bärkraftiga utveckling, men också uppmärksamma 200-årsjubileet. Stiftelsen finansierade aktiviteter och projekt inom aktuella områden som inte kan bekostas av akademiens stiftelser p g a ålderdomliga stiftelseändamål. Insamlingsstiftelsen är nu avvecklad men gåvor och bidrag är fortfarande välkomna!

Wallenbergprofessurerna Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar, med anledning av 200-årsjubileet, sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass – en eller två per år med början 2014. Den första utlysningen gick ut till universitet och högskolor och den förste KSLA Wallenbergprofessorn utsågs: Professor Ian A Fleming från Kanada.

Stadsodling. Vi  upplät en del av vår trädgård till S:t Örjans waldorflekskola, som odlar grönsaker och blommor i pallkragar. Samarbetet fortsatte några år och barnen kom ofta på besök för att pyssla med växterna.

Stadsodling-aug-2013

 

I början av 1800-talet var lantbruket den dominerande näringen och sysselsatte ca 85 % av Sveriges befolkning.
Ett mer systematiskt intresse för förbättring av jordbruket tog sig uttryck i instiftandet av Kongl. Svenska Landtbruks Academien på initiativ av dåvarande kronprinsen Karl Johan, sedermera kung Carl XIV Johan.
Akademien startade sitt arbete den 28 januari 1813.
Efter en påtaglig intensifiering av den skogliga verksamheten längre fram fick akademien sitt nuvarande namn, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, år 1956.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor…

Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar…

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.

Utbildningsstöd och resestipendier 2024

Välkommen att söka KSLA:s utbildningsstöd och resestipendier senast 1 juni 2024!