Skogsskötselkommitténs Europaexkursion


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Reseberättelse från KSLA:s Skogsskötselkommittés Europaexkursion den 22–25 april 2009

Sedan miljö- och naturvårdsfrågorna på allvar börjat påverka skötseln av världens skogar för ca 20 år sedan så har man valt olika vägar att kombinera uttag av skogsprodukter, annat nyttjande av skogen och bevarande av biologisk mångfald.

Sverige har valt en linje som handlar mycket om att behålla trakthyggesbruket men lämna valda träd/skog. I Danmark och många länder på kontinenten lämnar man trakthyggesbruk och går över till skogsbruksmodeller med kontinuerlig skogstäckning, oftast med flera trädslag och med ett vad man kallar naturnära skogsbruk. Diskussionen om att nyttja liknande metoder i större skala pågår i Sverige.

I april 2009 gjorde KSLA:s skogsskötselkommitté en tredagars studieresa till Danmark och Norra Tyskland för att diskutera metoderna och bevekelsegrunderna varför de infördes där.

Pelle Gemmel, Marie Larsson-Stern, Erik Normark, Anders Dahlberg, Gustaf Egnell, Göran Örlander, Clas Fries.