Livsmedelstillsatser – risk och nytta, sammanfattning


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning av en konferens torsdagen den 24 september 2009 i samråd med Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket och Sveriges Konsumenter.

Vare sig mat tillagas hemma, i storhushåll eller i livsmedelsindustrin används tillsatser för att påverka smak, färg, konsistens och hållbarhet. I industrilagad mat används av olika skäl fler tillsatser. För att en tillsats ska få användas i livsmedel i Sverige måste den vara godkänd för användning inom hela EU.

Under åren har livsmedelstillsatser debatterats livligt i media. Diskussionen har rört både hälsoaspekter och kvalitetsaspekter. Företrädare för konsumenterna har undrat om alla tillsatser är befogade eller om de hamnar i livsmedlen av slentrian eller för att dölja dåliga råvaror. Andra röster i debatten har hävdat att många av tillsatserna är helt nödvändiga av inte minst livsmedelshygieniska skäl.

KSLA:s Kommitté för Matkvalitet och folkhälsa bjöd i september 2009 in till denna konferens med syftet att ge underlag till en vetenskapligt baserad och nyanserad diskussion om användningen av tillsatser det svenska livsmedelsutbudet.

Författare: Ylva Nordin.